PL EN
zxc

Aktualności

Od stycznia 2013 r. rejestracja u lekarza na podstawie numeru PESEL

W dniu 13 września 2012 r. została opublikowana ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012, poz. 1016).
Ustawa, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., zakłada, że lekarze będą mogli sprawdzać, czy pacjent ma aktualne ubezpieczenie w NFZ na podstawie numeru PESEL w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostanie udzielone pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 

1) posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności karty albo innego dokumentu, albo
2) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o objęciu ubezpieczeniem,
- osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, będzie obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych powyżej podlegać będą ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego

odsłon: 2360 | aktualizowano: 2012-09-14 16:21 | GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego
© GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego | 2004 - 2024 projektowanie stron szczecin