PL EN
zxc

Aktualności

Uproszczenie procedury łączenia i podziału spółek

Z dniem 27 października 2011 r. weszły w życie przepisy, które mają uprościć procedurę łączenia i podziału spółek. Złagodzono regulacje dotyczące badania sprawozdań przez biegłego rewidenta, udzielania informacji o zmianach w zakresie aktywów i pasywów spółki oraz ogłaszania planu połączenia lub podziału.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1182) stanowi nowelizację wdrażającą przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z września 2009 r., łagodzącą wymagania dotyczące badania sprawozdań przez biegłego rewidenta, udzielania informacji o zmianach w zakresie aktywów i pasywów spółki oraz ogłaszania planu połączenia lub podziału.

GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego

odsłon: 1781 | aktualizowano: 2011-11-04 12:24 | CKI Kancelaria Radcy Prawnego
© GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego | 2004 - 2024 projektowanie stron szczecin