PL EN
zxc

Aktualności

Wyrok TSUE: Spółka może odliczyć VAT, gdy fakturę wystawiono na wspólnika

W dniu 01 marca 2012r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wystawiona przed rejestracją oraz identyfikacją spółki do celów podatku VAT faktura na przyszłych wspólników spółki może stanowić podstawę do odliczenia podatku.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie o sygn. akt: C-280/10 z wniosku Naczelnego Sądu Administracyjnego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, że:

1. Artykuły 9, 168 i 169 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które nie umożliwiają ani wspólnikom spółki, ani tejże spółce dochodzenia prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi dokonanymi przez rzeczonych wspólników przed zawiązaniem i rejestracją powyższej spółki, na potrzeby i cele jej działalności gospodarczej.

2. Artykuł 168 i art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na których podstawie, w okolicznościach takich jak w sprawie przed sądem krajowym, naliczony podatek od wartości dodanej nie może być odliczony przez spółkę, jeżeli faktura, wystawiona przed rejestracją i identyfikacją rzeczonej spółki do celów podatku od wartości dodanej, została wydana na przyszłych wspólników tejże spółki.

GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego

odsłon: 2134 | aktualizowano: 2012-03-06 13:52 | GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego
© GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego | 2004 - 2024 projektowanie stron szczecin