PL EN
zxc

Aktualności

Nowe zasady w stosunku do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

W dniu 31 stycznia 2012r. weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012, str. 3)

2012-01-31 15:05 więcej »

Kwestia stawki za opłaty z tytułu wieczystego użytkowania dla ZMPSiŚ na Zespole Parlamentarnym

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, podczas którego Mecenas Przemysław Gardocki prezentował parlamentarzystom propozycje zmian legislacyjnych zapewniających stosowanie przez właściwe organy jednolitej stawki 0,3% za opłaty z tytułu wieczystego użytkowania dla portów morskich, w tym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie, zamiast obecnie stosowanej w Szczecinie i Świnoujściu stawki 3%.

2011-12-05 14:59 więcej »

Koniec odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

Sprawy między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zostaną poddane regułom ogólnym.
Zniesienie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych wprowadza ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 233 poz. 1381), która została opublikowana 2 listopada 2011r., a wejdzie w życie za pół roku tj. w dniu 3 maja 2012 r.

2011-11-04 11:56 więcej »

Uproszczenie procedury łączenia i podziału spółek

Z dniem 27 października 2011 r. weszły w życie przepisy, które mają uprościć procedurę łączenia i podziału spółek. Złagodzono regulacje dotyczące badania sprawozdań przez biegłego rewidenta, udzielania informacji o zmianach w zakresie aktywów i pasywów spółki oraz ogłaszania planu połączenia lub podziału.

2011-10-28 09:44 więcej »

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, który odbywa się 20 października 2011 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w budynkach Sądu Okręgowego w Szczecinie i Sądów Rejonowych w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Choszcznie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Gryfinie, Gryficach, Goleniowie, Świnoujściu mediatorzy udzielają zainteresowanym osobom bezpłatnych porad na temat postępowania mediacyjnego. Serdecznie zapraszamy.

2011-10-20 13:33 więcej »

Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości

Osoby fizyczne i prawne będą mogły żądać przekształcenia go w prawo własności nieruchomości. Taką możliwość daje ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która poszerza grono osób, które będą mogły ubiegać się o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Dotychczas takie prawo przysługiwało tylko tym, którzy mieli mieszkania i grunty przeznaczone na cele rolne. Teraz zyskają je wszyscy, którzy wystąpią o przekształcenie, pod warunkiem że byli użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13 października 2005 r.

2011-09-01 16:02 więcej »

GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego na Facebook'u

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia oraz polubienia strony informacyjnej GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego na Facebook'u.

2011-08-09 15:13 więcej »

Nowe zasady we wspólnotowym kodeksie produktów leczniczych

W dniu 21 lipca 2011 roku weszła w życie zmiana dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (2011/62/UE). Nowa regulacja na poziomie europejskim wprowadza zaostrzenie kryteriów prowadzenia dokumentacji w firmach farmaceutycznych, a także wprowadza zasady dążące do poprawy bezpieczeństwa przy stosowaniu leków przez europejskich pacjentów.

2011-07-22 11:06 więcej »

PESEL zamiast NIP

Sejm uchwalił 1 lipca 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zniesienie z dniem 1 stycznia 2012 r. NIP-u dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Osoby te będą posługiwały się jedynie numerem PESEL.

2011-07-02 09:37 więcej »

Ruszył serwis Kancelarii

Ruszył nowy serwis internetowy poświęcony GARDOCKI Kancelarii Radcy Prawnego. Proponujemy Państwu zapoznanie się z naszą nową stroną: www.gardocki.eu. Szczególnie polecamy Państwu odwiedzenie działów OFERTA i SPECJALIZACJA. Zapraszamy do współpracy z GARDOCKI Kancelarią Radcy Prawnego.

2011-07-02 09:19 więcej »
© GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego | 2004 - 2024 projektowanie stron szczecin